วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัตว์ประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศสัตว์ประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ


1.ประเทศไทย
สัตว์ประจำชาติ- ช้างไทย (ช้างเอเชีย)
2.ประเทศกัมพูชา
สัตว์ประจำชาติ – กรูปรี (พบได้ทางเหนือของกัมพูชา ทางใต้ของลาว ทางตะวันตกของเวียดนาม และทางตะวันออกของไทย ปัจจุบันไม่มีการรายงานการพบมานานแล้ว จนครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปจากโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ ณ ปัจจุบันเชื่อว่าอาจจะยังพอมีหลงเหลืออยู่ในชายแดนไทยกับกัมพูชาแถบจังหวัดศรีสะเกษ เพราะมักจะมีข่าวว่าพบสัตว์ลักษณะคล้ายกูปรีบ่อย ๆ แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่น่าเชื่อถือพอ นอกจากคำเล่าลือเท่านั้น)
3.ประเทศฟิลิปปินส์
สัตว์ประจำชาติ -คาราบาว ภาษาตากาล็อก (ภาษาฟิลิปปินส์) แปลว่า กระบือ (สัตว์ประจำชาติ)
4.มาเลเซีย
สัตว์ประจำชาติ-เสือโคร่งมลายู

5.เมียนมาร์ (พม่า)
สัตว์ประจำชาติ-เสือโคร่ง
6.ลาว- ช้างเอเชีย
7.เวียดนาม
สัตว์ประจำชาติ-กระบือ
8.สิงคโปร์
สัตว์ประจำชาติ – สิงโต
9.อินโดนีเซีย
สัตว์ประจำชาติ – มังกรโคโมโด
ปลาประจำชาติ-ปลาตะพัด
                                                               ลิงอุรังอุตัง
แรดชวา
เสือโคร่งสุมาตรา
นกประจำชาติ-อินทรีเหยี่ยวชวา
10.ประเทศบรูไน
สัตว์ประจำชาติ – ไม่มีแหล่งอ้างอิง   http: // www.google.com

                   หนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น